FP7

Sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (FP7)

Sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (eng. Seventh Framework Programme for Research and Technological Development - FP7) uspostavljen je Odlukom br. 1982/2006/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. godine. Najveći je Program Unije s proračunom od preko 50 milijardi eura za financijsko razdoblje EU od 2007. do 2013 godine.

FP7 je financijski instrument kojim Europska unija financira istraživanje i razvoj u Europi i drugim dijelovima svijeta. Namjena ovog programa je ostvarivanje ambiciozno zamišljenih ciljeva Europske unije formuliranih u Lisabonskoj agendi, a posebice cilja postizanja Europske unije kao najkonkurentnijeg i najdinamičnijeg svjetskog gospodarstva temeljeno na znanju do 2010. godine. Strategija počiva na trima stupovima koji čine tzv. trokut znanja: istraživanje, inovacije i obrazovanje.
 
Kao najveći Program Unije, FP7 ima složenu strukturu i zadani skup pravila sudjelovanja. Pravila i uvjeti ovise o vrsti projekta i aktivnosti koje predlagatelji prijavljuju te su jasno definirani u dokumentima koji služe kao upute podnositeljima prijedloga.
 
Republika Hrvatska sudjelovala je i u programu prethodniku – FP6, dok u Sedmom okvirnom programu za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (FP7) sudjeluje od samog početka programa u 2007. godini.
 
Opseg i sadržaj
 
FP7 se sastoji od četiri potprograma potpore s različitim vrstama aktivnosti usmjerenih na istraživanje i razvoj, poput aktivnosti potpore i koordinacije istraživanja, jačanje istraživačkih kapaciteta te izgradnje i održavanja mreža. Program podupire i pionirska istraživanja te mobilnost istraživača.
FP7 se dijeli u četiri kategorije specifičnih programa:

Suradnja (eng. Cooperation): Potpora međunarodnoj suradnji u istraživanjima kojima je cilj jačanje konkurentnosti europske proizvodnje. Više od polovine ukupnih sredstava u proračunu FP7 predviđeno je za 10 tematskih područja u sklopu specifičnog programa Suradnja:
- Zdravlje,
- Hrana, poljoprivreda, ribarstvo i biotehnologija,
- Informacijske i komunikacijske tehnologije,
- Nanotehnologije, nanoznanosti, materijali i nove tehnologije proizvodnje,
- Energija,
- Okoliš,
- Transport,
- Društveno-ekonomske i humanističke znanosti,
- Sigurnost te
- Svemir i prostor.       
                                                                                                          
Ideje (eng. Ideas): Potpora pionirskim istraživanjima u obliku financiranja višedisciplinarnih istraživačkih projekata pojedinačnih timova.

Ljudi (eng. People): Potpora daljnjem školovanju, mobilnosti i profesionalnom razvoju istraživača.

Istraživački kapaciteti (eng. Capacities): Potpora jačanju i optimalnom korištenju istraživačkih i inovacijskih kapaciteta diljem Europe.
 
Osim za navedene specifične programe određena sredstva dodjeljuju se za Euratom i Zajednički istraživački centar.
 
Tko može sudjelovati?

Na natječaje FP7 mogu se javiti odgovarajuće institucije poput
 • sveučilišta
 • istraživačkih centara
 • trgovačkih društava - posebno mala i srednja poduzeća
 • samostalni istraživači
 
Konzorcij predlagatelja projekta obično uključuje komplementarne članove iz sektora gospodarstva i znanosti. Često su za sudjelovanje u programu potrebne tri pravne osobe iz različitih zemalja članica ili zemalja kandidatkinja.
 
Kako sudjelovati?

Pojedinci i organizacije koji žele sudjelovati u programu FP7 prijavljuju svoje projektne prijedloge javljajući se na pozive na dostavu projektnih prijedloga objavljene na službenoj internetskoj stranici programa. Prethodno prijavi projektnog prijedloga, svakako se preporučuje pomnije čitanje materijala dostupnih na službenim internetskim stranicama programa FP7. Tek kad su struktura programa i principi tematskih područja posve jasni, treba krenuti u sljedeći korak - potražiti odgovarajući poziv na dostavu projektnih prijedloga prema svojem interesnom području. Na internetskim stranicama na kojima se objavljuju pozivi na dostavu projektnih prijedloga dostupan je cijeli niz važnih i korisnih dokumenata. Jedan je od najvažnijih Program rada pojedinog tematskog područja u kojem se specificiraju podteme među kojima potencijalni predlagatelj bira temu svojeg projekta. Drugi je bitan dokument Vodič s uputama za podnositelje prijedloga u kojem se objašnjavaju pravila i postupak prijave.
 
Sudjelovanje u postupku evaluacije projektnih prijedloga FP7 natječaja otvoreno je za evalautore iz Republike Hrvatske. O evaluaciji više detalja možete pronaći ovdje, dok se za evaluatora FP7 projekata prijaviti možete ovdje.

Odgovorno tijelo državne uprave na nacionalnoj razini za program FP7 je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
 
Nacionalne kontakt osobe za pojedina područja FP7 program djeluju u:
 • Hrvatskom institutu za tehnologiju (HIT)
 • Agenciji za mobilnost i EU programe (za specifični program Ljudi);
 • Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (za specifični program Ideje)
 -     Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost (za Euratom).

Korisni linkovi:
 
 

  Karte projekata

  Strukturni i investicijski fondovi

  Hrvatski otočni proizvod

  KalendarSva događanja »

  Potpredsjednik
  Predavanja i seminari
  Promotivne aktivnosti
  Događaji u organizaciji MRRFEU-a