Nacionalni strateški referentni okvir

Nacionalni strateški referentni okvir je krovni strateški dokument kojim se utvrđuje strategija ulaganja iz fondova koji su na raspolaganju Republici Hrvatskoj od stupanja u članstvo Europske unije, točnije, strukturnih fondova (Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond) te Kohezijskog fonda. Dokument obuhvaća razdoblje od 1. srpnja 2013. do 31. prosinca 2013. kada završava financijska perspektiva EU te predstavlja okvir za utvrđivanje opsega i sadržaja operativnih programa.
 

Ukupna financijska omotnica za RH iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda u financijskoj perspektivi EU 2007.-2013. g. iznosi 449,4 milijuna eura. Od navedenog iznosa, 438,2 milijuna eura namijenjeno je ostvarivanju cilja konvergencije (prvi cilj Kohezijske politike EU), dok je 11,2 milijuna eura namijenjeno ostvarivanju cilja Europske teritorijalne suradnje (treći cilj Kohezijske politike EU), koji se u RH ostvaruje kroz programe prekogranične i transnacionalne suradnje.
 

Iznos od 438,2 milijuna eura alociran je iz Kohezijskog fonda (149,8 milijuna eura), Europskog fonda za regionalni razvoj (228,4 milijuna eura) i Europskog socijalnog fonda (60 milijuna eura) te je sukladno Nacionalnom strateškom referentnom okviru 2013. usmjeren na četiri operativna programa (OP):


• OP Promet - 120 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj
• OP Okoliš- 149,8 milijuna eura iz Kohezijskog fonda
• OP Regionalna konkurentnost - 108,4 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni
   razvoj
• OP Razvoj ljudskih potencijala - 60 milijuna eura iz Europskog socijalnog fonda.

 

Operativni programi koji proizlaze iz Nacionalnog strateškog referentnog okvira vezani su upravo za ova četiri ključna sektora, a definiraju prioritete koji će se u okviru spomenutih sektora financirati u referentnom razdoblju. Općenito, Nacionalni strateški referentni okvir 2013. obuhvaća sektore koji predstavljaju nastavak financiranja III. i IV. komponente pretpristupnog programa IPA: Regionalnog razvoja i Razvoja ljudskih potencijala.
 

Tekst Nacionalnog strateškog referentnog okvira izradilo je Koordinacijsko tijelo (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU) u suradnji s resornim institucijama i partnerima iz javnog i civilnog sektora. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 18. srpnja 2013. donijela Zaključak kojim se utvrđuje prijedlog Nacionalnog strateškog referentnog okvira 2013. g. koji je RH kao punopravna članica EU podnijela Europskoj komisiji. Ovome su prethodili neformalni pregovori oko sadržaja dokumenta, što je doprinijelo ubrzanju postupka službenog usvajanja dokumenta od strane Europske komisije.  

Europska komisija službeno je odobrila Nacionalni strateški referentni okvir 26. kolovoza 2013. godine.

 

  Strukturni i investicijski fondovi

  Hrvatski otočni proizvod

  KalendarSva događanja »

  Potpredsjednik
  Predavanja i seminari
  Promotivne aktivnosti
  Predavanja i seminari u organizaciji MRRFEU-a
  Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje